FALLA J. MARTÌ FALLA 2012, REPORT. COMISS. FALLES 2012,LA CREMÀ