DIUMENGE 11-9-2011 DIA LA PUJÀ,DIA DE LA PUJÀ, 11-9-2011