DIA DE LA VESPRA,ENTREGA DE PREMIS, CARRERS ADORNATS, 1-9-2012