D. XAVIER SIMÒ ALVENTOSA, Alcalde

XAVIER SIMÒ ALVENTOSA, ALCALDE 7-04-2004 a 23-05-2006

XAVIER SIMO ES PRESENTA PER PRIMERA VEGADA A LES ELECCIONS COM A CAP DE LLISTA

PEL P.S.O.E.,OBTENIN EN LES ELECCIONS DEL ANY 2003 CINC CONCEJALS, ELS MATEIXOS

QUE EL PARTIT POPULAR PERO EN MENYS VOTS, PER LO TANT L`ALCALDIA ES PER AL P.P.

EN MAJORIA SIMPLE. DES D’UN PRIMER MOMENT VA HAVER-HI CONVERSACIONS PER A ARRIBAR

A UN ACORD AMB EL BLOC NACIONALISTE I OSTENTAR EL GOVERN EN L`AJUNTAMENT, PERO NO

VA SER POSSIBLE EL DIT ACORD. NO OBSTANT AL ANY LES DOS FORCES POLITIQUES JUNTES,

FEREN UNA MOCIO DE CENSURA AL P.P. LLEVANT-LI L`ALCALDIA. SENT EL ACORD ELS DOS

ANYS PRIMERS PER AL P.S.O.E. I EL ULTIM ANY PER AL BLOC NACIONALISTE. EN ELS

DOS ANYS QUE OSTENTA EL CARREC D`ALCALDE, ES VA DUR A TERME LA URBANITZACIO DEL

P.A.I. DEL MAL REG NORT I LA CONSTRUCCIO DE 75 VIVENDES EN LA AVG. LA PAU, AIXIS

COM LA NOVA URBANITZACIO DE LA PLA. JAUME I .