D. JOSE APARICIO ALBIÑANA Gobernador Civil i Diputat a CORTS

FILL DE D. FEDERICO APARICIO I Da. MARIA ALBINYANA MARIN,
NAIXQUE EN L`ALCUDIA EN 1896. POLITIC LIBERAL (albista) VA
SER DIPUTAT PROVINCIAL,ASSESSOR I VICEPRESIDENT DE LA DIPUTACIO
PROVINCIAL,I DIRECTOR DE LA CASA DE BENEFICENCIA.
EN LA SEGONA REPUBLICA VA SER NOMENAT GOVERNADOR DE JAEN, ENCARA QUE VA ROMANDRE
EN EL CARREC 45 DIES AL SER TRASLLADAT AMB EL MATEIX CARREC A ALBACETE ON VA ESTAR
ENTRE EL 14-2-1934 I EL 21-12-1935. REPRESALIAT EN LA POSTGUERRA VA PODER CONTINUAR
EXERCINT L`ADVOCACIA I EL PERIODISME EN VALENCIA I ALBACETE ON VA MORIR EN 1965.