D. GERMAN CABRERA PERALES, Alcalde

 

VA SER L`ALCALDE QUE VA SUSTITUIR A ADOLFO FRANCO, DESPUES D`UN LLARC PERIODE, VA PORTAR A TERME
EN EL SEU MANDAT EL ACABAR EL ESFALTAT DE TOTS ELS CARRERS AMB LES SEUES VORERES, ACABAR LA XARXA
DEL CLAVEGUERAM, ADAPTAR UNA ANTIGA ESCOLA, PER A LA CONSTRUCION D`UN GRUP ESCOLAR PARVULARI DE
QUATRE AULES, TANCADA DEL CAMP DE FUTBOL, LA CONSTUCCIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA I EL MERCAT
MUNICIPAL, I LA COMPRA DE TERREINS PER A CONSTRUIR UN NOU GRUP ESCOLAR.