ACTES DEL DIA DEL CRIST,PROCESSO DE LA BAIXA,3-9-2012