ACTES DEL DIA DEL CRIST,MISSA DE DESCUBERTA, 3-9-2012